Err

Sas Airway Elite MkII

(Code: AWE2-SAS3)
Sas de décontamination personnel AirWay Elite MkII, 3 comp., 100 x 100 cm, conforme INRS !!!
6.663,76 EUR
Sas AirWay Elite MkII 3 comp. 100 x 100 cm, conforme INRS ED 6307
(Code: AWE2-SAS5)
Sas de décontamination personnel AirWay Elite MkII, 5 comp., 100 x 100 cm, conforme INRS !!!
8.543,28 EUR
Sas AirWay Elite MkII 5 comp. 100 x 100 cm, conforme INRS ED 6307